Certifikace

Vzhledem k zájmu o potřeby svých zákazníků a životnosti našich lesů se společnost

Baret rozhodla ke kvalitativnímu přístupu prostřednictvím certifikace ISO 9001 a ekologickému přístupu integrací programu zaměřeného na propagaci a udržitelné řízení lesa: certifikaci PEFC.

Kvalita je středem
našeho zájmu

Celá výroba splňuje evropské a mezinárodní standardy v železničním sektoru a výrobky jsou schváleny mnoha železničními sítěmi, jako například SNCF, DB, ÖBB, CFL, SBB, RATP ...

Dále je pečlivě sledován normativní vývoj, aby výrobky nabízené zákazníkům byly v souladu s platnými předpisy.

BV_Certification_ISO 9001-2008

Certifikovaný od roku 2004.

Udržitelné
řízení

Společnost je certifikována PEFC od roku 2018.

certifikaci PEFC

Tato certifikace poskytuje našim zákazníkům záruku, že produkt zakoupený od nás je „získán ze zodpovědných zdrojů“ a že se „prostřednictvím nákupu podílí na udržitelném lesním hospodářství“ zajištěním sledovatelnosti zboží. Kromě toho se společnost snaží zajistit, aby bylo využito 100% získaného dřeva.

Štítek EU

Od roku 2015 se společnost zavázala respektovat chartu „ Transformace EU“. Toto označení, které se týká dřeviny dub, zaručuje zpracování suroviny na evropském území. Je vydáváno Asociací pro propagaci a využívání francouzských dubů a tvrdého dřeva (APECF) a Národního lesního úřadu (ONF).

Tři kréda této akreditace je zajištění, propagace a zrychlení dubového průmyslu.

Akreditační číslo: UE134